Ένωση για την πατρίδα και τον λαό - Επίσημος Ιστότοπος

Επικοινώνηστε μαζί μας

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

«ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ»

 

Άρθρο 1 - Ιδρυτική Διακήρυξη

 

«Έχουμε πολίτευμα (πρότυπο)... που καλείται δημοκρατία γιατί σ' αυτό

διοικούν όχι οι (όποιοι) λίγοι αλλά οι πολλοί».

(Στο προοίμιο του Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του

2003, που τελικά δεν ψηφίστηκε).

Η ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ είναι και δηλώνει την

ένωση δημοκρατικών δυνάμεων για να αγωνισθούν στον πολιτικό στίβο με

όραμα μια Πατρίδα ελεύθερη και ανεξάρτητη, αξιόπιστη και ισχυρή, με ένα

Λαό δημιουργικό, ευημερούντα και αξιοπρεπή.

Είμαστε ένα κόμμα Πατριωτικό, Δημοκρατικό και Λαϊκό με πνεύμα

μεταρρυθμιστικό και ριζοσπαστικό, μέσα στο πλαίσιο της πολιτισμικής μας

παράδοσης και των επιταγών των καιρών.

Επιδιώκουμε να καλύψουμε το εύρος μιας παράταξης, κατά τη

συμβατική τυπολογία, από τη Δημοκρατική Δεξιά μέχρι την Πατριωτική

Κεντροαριστερά. Θέλουμε να εκφράσουμε τη Λαϊκή Δεξιά, το Πατριωτικό και

Κοινωνικό Κέντρο, και τις πατριωτικές δυνάμεις της Κεντροαριστεράς.

Απευθυνόμαστε σε όλους του Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικών

καταβολών και «χθεσινών» κομματικών προτιμήσεων ή καθηλώσεων, και

τους ζητούμε να συστρατευθούν μαζί μας για να βγούμε από την κρίση και

να οικοδομήσουμε μαζί τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Μας ενώνει η Πατρίδα.

Προέχει ο ενωτικός πατριωτικός δεσμός, παρά τα κομματικά δεσμά. Η

Ελλάδα και οι Έλληνες αξίζουν ένα καλύτερο αύριο, ανάλογο της ιστορίας

και του πολιτισμού τους.

Πρόταγμά μας είναι η Εθνική Ανεξαρτησία και η Κοινωνική

Αξιοπρέπεια. Και η διατήρηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας, όπου

δεσπόζουσα θέση κατέχει η Ορθοδοξία, μαζί με την ομότιμη αρχή της

ανεξιθρησκείας.

Βάση της πολιτικής μας πρότασης αποτελεί η θεσμική και παραγωγική

ανασυγκρότηση της χώρας, με πανεθνική, συλλογική και συμμετοχική

προσπάθεια.

 

Επιδιώκουμε την κατάργηση του Μνημονίου και των αδιέξοδων

μνημονιακών πολιτικών και στη θέση τους τη σύνταξη ενός Σχεδίου Εθνικής

Ανασυγκρότησης που φιλοδοξούμε να καταστεί, με τη συμμετοχή των

περισσοτέρων κατά το δυνατόν πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, το

Εθνικό Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Χώρας.

Επιλογή μας παραμένει η Ευρωζώνη και το Ευρώ, όχι όμως με κάθε

κόστος. Προέχει πάντα το υπέρτατο κριτήριο της επιβίωσης του λαού και της

σωτηρίας της Πατρίδας. Η θέση της Ελλάδας είναι στην Ευρώπη και στην

Ευρωζώνη με όρους εθνικής αξιοπρέπειας, πολιτικής ισοτιμίας και κοινωνικο-

οικονομικής αλληλεγγύης. Στον σύγχρονο κόσμο που ζούμε εννοούμε και

κατανοούμε την αλληλεξάρτηση. Απορρίπτουμε την αλλοτριωτική εξάρτηση.

Αγωνιζόμαστε για την Ευρώπη της πραγματικής οικονομικής σύγκλισης και

την άρση των ανισοτήτων Βορρά - Νότου. Επιδίωξή μας είναι η Ευρώπη της

Ισοτιμίας και της Αλληλεγγύης, η Ευρώπη της Συμπολιτείας των Εθνών-

Κρατών, της Κοινωνίας των Πολιτών και η Ευρώπη των Λαών της ιστορικής

ποικιλότητας, όπως την οραματίστηκαν οι ιδρυτές της.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταρρύθμιση, για την οποία όλοι πλέον

ομιλούν, πρέπει να βρει την Ελλάδα στην πρωτοπορία για την δημοκρατική

αναγέννηση της Ευρώπης. Η πολιτική πρέπει να προταχθεί και να ηγηθεί της

τεχνογραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Μόνον έτσι θα συντελεσθεί η σύγχρονη

κοινωνική και οικονομική αναγέννηση της Ευρώπης. Αποτελεί αδήριτη

ανάγκη η διεκδικητική αναδιαπραγμάτευση του κατά κοινή παραδοχή μη

βιώσιμου πλέον χρέους της χώρας. Επιδιώκουμε τη διαγραφή ενός μέγιστου

δυνατού ποσοστού του δημοσίου χρέους και την χαμηλότοκο αποπληρωμή

του υπολοίπου, με ρήτρα ανάπτυξης. Όπως έγινε με τη Γερμανία δύο φορές,

1931 και 1953, κατά το παρελθόν. Ο λόγος μας εδώ είναι δεσμευτικός. Δεν

είναι προσχέδιο για ανακυβιστήσεις.

Η προσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας στις σύγχρονες

ανάγκες και συνθήκες αποτελεί εθνική ανάγκη. Είναι όρος επιβίωσης η

επίτευξη μιας άριστης σχέσης της εγχώριας παραγωγής προς την εγχώρια

κατανάλωση. Δίνουμε προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής,

στην οικογενειακή επιχείρηση για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής και

κατανάλωσης, στον τουρισμό και τον πολιτισμό, στη ναυτιλία, στην

ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου, με σεβασμό στο

περιβάλλον και προς όφελος της εθνικής οικονομίας, κατ' αντιδιαστολή προς

την όποια αρπακτική επενδυτική πολιτική. Η οικολογία σήμερα έχει

καταδειχθεί πλέον ότι δεν αποτελεί μόνον προϋπόθεση ανάπτυξης, αλλά και

όρο επιβίωσης του οικουμενικού ανθρώπου.

Οι χιλιάδες των πτυχιούχων, μεταπτυχιακών και διδακτόρων νέων μας

αποτελούν εθνικό κεφάλαιο και αυτοδύναμο αναπτυξιακό πλούτο. Όχι

στατιστική υποσημείωση της εκπαιδευτικής ιστορίας. Αυτό το κεφάλαιο

μπορεί και πρέπει να καταστήσει την Ελλάδα ακαδημία επιστημών των

Βαλκανίων και της Μεσογείου, καθώς και κέντρο παροχής υπηρεσιών Υγείας

και Εκπαίδευσης-Παιδείας. Με την απασχόληση των προσοντούχων νέων μας

σε τομείς στοχευμένης και «έξυπνης» τεχνο-οικονομίας θα καταπολεμήσουμε

την γάγγραινα της ανεργίας και κατ' επέκταση της ύφεσης.

Για να πάει η χώρα μπροστά, χρειάζεται Δημιουργική Ανατροπή.

Ανατροπή με ευθύνη. Για την κάθαρση του δημόσιου βίου. Για την

επαναφορά της πολιτικής στη ζωή μας, αντί της χρηματοπιστωτικής

δεσποτείας. Για να χαράξουμε Νέα Πορεία με Εθνική Στρατηγική και

Παραγωγικό Σχεδιασμό. Πορεία ελπίδας και αξιοπρέπειας για τη χώρα και

για τους πολίτες. Για να σηκώσουμε ξανά όρθια την Ελλάδα.

Η Συνταγματική Μεταρρύθμιση αποτελεί κεντρικό άξονα της

πολιτικής μας. Η χώρα χρειάζεται Νέο Σύνταγμα με κατεύθυνση

μεταρρυθμιστική και ριζοσπαστική. Οι απαιτήσεις των καιρών και η

δημοκρατική ισονομία επιτάσσουν την άμεση κατάργηση της «ειδικής»

ευθύνης Υπουργών του άρθρου 86 του Συντάγματος, της ασυλίας των

Βουλευτών (άρθρο 62), καθώς και την εξάλειψη των λόγων ή προσχημάτων

για την πρόωρη διάλυση της Βουλής (άρθρα 32 και 41 §2).

Το Κράτος Δικαίου, η Ισονομία, η Ισοπολιτεία, η Αξιοκρατία και η

Διαφάνεια αποτελούν πυλώνες της πολιτικής μας και ακρογωνιαίους λίθους

των κυβερνητικών (κεντρικών και αποκεντρωμένων) εφαρμογών.

 

Σχεδιάζουμε μια Ριζοσπαστική Διοικητική Μεταρρύθμιση με στόχο τον

εξορθολογισμό του Δημοσίου. Για μια δημόσια διοίκηση με αξιοκρατία

παντού, στην υπηρεσία των πολιτών. Για ένα κράτος δίκαιο, έντιμο και

αποτελεσματικό.

Η Δικαιοσύνη και η Κοινωνική Συνοχή κατέχουν όπως είναι φυσικό

κεντρική θέση στον πολιτικό και προγραμματικό μας λόγο και σχεδιασμό.

Επίκεντρο της πολιτικής μας δράσης είναι η στροφή προς την Κοινωνία με

όρους Κοινωνικής Ευαισθησίας και Αλληλεγγύης. Ειδικά υπό τις παρούσες

συνθήκες κρίσεως.

Επιλογή μας είναι ένα Εθνικό/Δημόσιο Σύστημα Υγείας για όλους

τους πολίτες και ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό Σύστημα

Εθνικής/Δημόσιας Ασφάλισης. Και τα δύο δεν θα υστερούν σε σχέση προς

την ιδιωτική δραστηριότητα στους ίδιους τομείς.

Με δεδομένο ότι η Παιδεία είναι εθνικό θέμα πρώτης προτεραιότητας,

θεωρούμε αναγκαία και επιδιώκουμε την εθνική συνεννόηση για την επίτευξη

των βέλτιστων συνθηκών και προγραμμάτων αποδόσεως. Για μια Νέα

Πολιτική στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση. Η Εκπαίδευση να μας

οδηγεί στην αγορά αλλά και να αποτελεί μέθοδο προαγωγής της Παιδείας, με

τη θεωρία και με την καλλιέργεια ανθρωπιστικών σπουδών και τεχνών.

Στον πυρήνα της ιδεολογίας και της πολιτικής μας φιλοσοφίας

βρίσκεται η προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας. Εκφράζουμε τη σθεναρή

στήριξή μας στους Έλληνες πολίτες που πλήττονται από την άγρια

υπερφορολόγηση της ακίνητης -αστικής και αγροτικής- περιουσίας τους, που

καταλήγει ή στοχεύει σε παραλλαγές δήμευσης. Η άμεση κατάργηση του

«χαρατσιού» ή αλλιώς του φόρου κατοχής είναι δέσμευσή μας. Τόσο για την

οικονομική δικαιοσύνη όσο και για τη συνταγματική αρχή του σεβασμού της

προσωπικότητας του ατόμου, συστατικό στοιχείο της οποίας αποτελεί το

αυτοδίκαιο δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας. Πιστεύουμε στην κοινωνία

των προσωπικοτήτων. Αρνούμεθα την κοινωνία των ακτημόνων που μας

προτείνουν και τείνουν να μας επιβάλουν.

Αναδεικνύουμε τη Συμμετοχική Δημοκρατία με την ενδυνάμωση και

τη διεύρυνση του θεσμού του δημοψηφίσματος και την ενεργοποίηση της

κοινωνίας, των νέων συλλογικοτήτων και των ελεύθερων και αδέσμευτων

πολιτών.

Επιδιώκουμε την αφύπνιση και ενεργό συμμετοχή του πνευματικού

κόσμου της χώρας στα κοινά και στις δημόσιες υποθέσεις και εργαζόμαστε για

την ενεργοποίηση και συμμετοχή στην κοινή εθνική προσπάθεια όλων των

δημιουργικών δυνάμεων του Απανταχού Ελληνισμού.

Με πυξίδα και οδηγό μας την Ευθύνη και το Χρέος προς την Πατρίδα,

απευθύνουμε προσκλητήριο σε όλους τους Έλληνες, με πρωτοπόρα τη νέα

γενιά, σε έναν αγώνα ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ελπίδας. Για να

οικοδομήσουμε ή έστω να ξαναχτίσουμε μαζί την Ελλάδα της Εθνικής

Υπόστασης, με εγγυήσεις την συνεπή προς τις συμμαχικές και διεθνείς

υποχρεώσεις της χώρας πολυδιάστατη Εξωτερική πολιτική, υποστηριζόμενη

από την ήρεμη και αξιόμαχη αμυντική στάση των Ενόπλων Δυνάμεων, της

ανεξάρτητης Δικαιοσύνης και της Κοινωνικής Συνοχής. Της Ειρήνης και της

αρμονικής συνεργασίας και συνύπαρξης όλων των λαών της γης.

 

Απευθύνουμε προσκλητήριο δημοκρατίας, εγρήγορσης και ευθύνης να

συμπαραταχθούν όλοι στην Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό!

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 2 - Τίτλος

1. Ιδρύεται σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2014 πολιτικό κόμμα με τον τίτλο

«ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ (ΕΠΑΛ)». Ο τίτλος στα

Αγγλικά είναι «UNION FOR OUR COUNTRY AND OUR PEOPLE».

2. Η οργάνωση, λειτουργία και δράση του Κόμματος εξυπηρετεί την

ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ελλάδας.

3. Έδρα του κόμματος είναι η Αθήνα (Υμηττού 122, Παπάγου).

4. Το κόμμα έχει σφραγίδα, στην οποία απεικονίζεται το έμβλημα και

αναγράφεται η επωνυμία του.

 

Άρθρο 3 - Έμβλημα

Το έμβλημα του Κόμματος αποτελείται από θυρεό - ασπίδα με ερυθρό

περίγραμμα και γαλάζια επιφάνεια - όψη, μέσα στην οποία αναγράφονται με

μαύρα γράμματα οι λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ».

 

Άρθρο 4 - Παρουσία στο Διαδίκτυο

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κόμματος βρίσκεται στην διεύθυνση

www.enosi-patrida.gr, η οποία αποτελεί ιδιοκτησία του, όπως και οι

διευθύνσεις www.enpal.gr και www.enpal.eu.

 

Άρθρο 5 - Βασικές Αρχές

Η λειτουργία του Κόμματος βασίζεται στις εξής βασικές αρχές:

1. Το Κόμμα οργανώνεται και λειτουργεί αξιοκρατικά και

δημοκρατικά σύμφωνα με το Καταστατικό του.

2. Το Κόμμα λειτουργεί μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον, δέχεται και

αξιολογεί τα μηνύματα της κοινωνίας και δρα με απόλυτο γνώμονά του την

επίλυση των προβλημάτων του λαού.

3. Η κεντρική διοίκηση του Κόμματος αναδεικνύεται από το σύνολο

των Οργανώσεών του με αναλογική εκπροσώπηση.

4. Η διαδικασία των προτάσεων και της λήψης αποφάσεων διέπεται

από την αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας, την αρχή της ατομικής

υπευθυνότητας και την αρχή της πλειοψηφίας. Οι αποφάσεις των Οργάνων

είναι υποχρεωτικές για τα μέλη του Κόμματος.

5. Τα Όργανα του Κόμματος λογοδοτούν στο σύνολο των μελών,

σύμφωνα με τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΜΕΛΗ

 

Άρθρο 6 - Ορισμός

1. Μέλη του Κόμματος είναι Έλληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει

το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά τους

και αποδέχονται τις Αρχές του Κόμματος, όπως αυτές εκφράζονται από την

Ιδρυτική Διακήρυξη, το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

 

2. Νέοι ηλικίας 15 έως και 28 ετών μπορούν να είναι μέλη της Νεολαίας

του Κόμματος. Τα μέλη της Νεολαίας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος,

έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος, εφόσον το

επιθυμούν.

 

Άρθρο 7 - Εγγραφή

1. Τα μέλη εγγράφονται με αίτησή τους με την σύσταση δύο μελών του

Κόμματος.

2. Τα στοιχεία των μελών καταγράφονται στο Κεντρικό Μητρώο του

Κόμματος, το οποίο τηρείται με ευθύνη του Γραμματέα της Κεντρικής

Πολιτικής Επιτροπής και χρησιμοποιείται σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες.

3. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την έγκριση της αίτησης και

την εγγραφή στο Κεντρικό Μητρώο

 

Άρθρο 8 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις

 

1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες του

Κόμματος, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλες τις θέσεις ευθύνης των

Οργάνων και να ελέγχουν την εφαρμογή των αποφάσεων.

2. Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

υποβάλλουν προτάσεις και έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για την

οργάνωση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση του Κόμματος

3. Τα μέλη καταβάλλουν κάθε έτος την συνδρομή, που καθορίζεται με

απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας. Συνέπεια της μη καταβολής της

συνδρομής είναι η απώλεια του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται

και να συμμετέχουν στην Διαρκή Συνέλευση των Μελών.

4. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με την Ιδρυτική Διακήρυξη,

το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Οργάνων, και να απέχουν από

οποιαδήποτε συμπεριφορά αντίθετη στις Αρχές και τις Αξίες.

 

Άρθρο 9 - Αποχώρηση

1. Το μέλος, που επιθυμεί να αποχωρήσει, δηλώνει την επιθυμία του με

απλή δήλωση προς τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

2. Το μέλος είναι δυνατόν να διαγραφεί από το Κόμμα με απόφαση

του Συμβουλίου Δεοντολογίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Άρθρο 10 - Όργανα

 

Τα Όργανα του Κόμματος είναι:

 

- Το Συνέδριο

 

- Ο Πρόεδρος

 

- Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή

 

- Η Πολιτική Γραμματεία

 

- Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

 

- Η Κοινοβουλευτική Ομάδα

 

- Το Συμβούλιο Δεοντολογίας

 

Άρθρο 11 - Συνέδριο

1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος. Καθορίζει την

εν γένει πολιτική του Κόμματος, ελέγχει τα πολιτικά όργανα, εκλέγει τον

Πρόεδρο και τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και αναθεωρεί το

Καταστατικό.

2. Το Συνέδριο συγκαλείται τακτικώς κάθε τρία χρόνια και εκτάκτως

μετά από απόφαση των δύο τρίτων των μελών της Κεντρικής Πολιτικής

Επιτροπής ή μετά από αίτηση, που υπογράφει το 50% συν ένα των ταμειακώς

ενήμερων μελών του Κόμματος.

3. Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνουν τα μέλη της Πολιτικής

Γραμματείας.

 

Άρθρο 12 - Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος εκφράζει πολιτικά το Κόμμα, το εκπροσωπεί δικαστικώς

και εξωδίκως, είναι υπεύθυνος απέναντι στις Αρχές και διευθύνει πολιτικά το

Κόμμα σύμφωνα με τις αποφάσεις των Οργάνων.

2. Ο Πρόεδρος προεδρεύει της Πολιτικής Γραμματείας και της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος.

 

Άρθρο 13 - Πολιτική Γραμματεία

1. Η Πολιτική Γραμματεία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον

Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και 13 μέλη, που εκλέγονται

από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή για θητεία τριών ετών.

2. Η Πολιτική Γραμματεία έχει την ευθύνη του συντονισμού της

δραστηριότητας του Κόμματος και της υλοποίησης των αποφάσεων του

Συνεδρίου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 14 - Κεντρική Πολιτική Επιτροπή

 

1. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από εκατό τουλάχιστον

μέλη.

2. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εκλέγεται από το Τακτικό Συνέδριο

για θητεία τριών ετών.

3. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εκλέγει τον Γραμματέα της

Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας.

4. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εγκρίνει τους κανονισμούς

εσωτερικής λειτουργίας όλων των Οργάνων.

 

Άρθρο 15 - Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

1. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής παρακολουθεί

την υλοποίηση των αποφάσεων της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και

συντονίζει το έργο των τομέων πολιτικής ευθύνης και των γραμματειών του

Κόμματος.

2. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής εκλέγεται από

την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την

εκλογή της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

3. Η θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής είναι

ασυμβίβαστη με την άσκηση κυβερνητικών καθηκόντων.

 

Άρθρο 16 - Κοινοβουλευτική Ομάδα

1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συγκροτείται από τους Βουλευτές του

Κόμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

2. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα συμμετέχουν και οι Ευρωβουλευτές

του Κόμματος.

 

Άρθρο 17 - Συμβούλιο Δεοντολογίας

1. Το Συμβούλιο Δεοντολογίας είναι υπεύθυνο για την τήρηση των

κανόνων δεοντολογίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δεοντολογίας.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

Άρθρο 18 - Έσοδα

1. Έσοδα του Κόμματος είναι:

1.1. Οι εισφορές των μελών, τακτικές και έκτακτες.

1.2. Η κρατική χρηματοδότηση

1.3. Κάθε άλλη πηγή, όπως οικονομικές εξορμήσεις, δωρεές, δάνεια,

μερίσματα, τόκοι, εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ή

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα

2. Τα έσοδα και οι δαπάνες διακινούνται μέσω τραπεζικών

λογαριασμών του Κόμματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 19 - Οικονομική Επιτροπή

1. Η Οικονομική Επιτροπή εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του

Κόμματος.

2. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται από το Συνέδριο

για θητεία τριών ετών.

3. Στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής συμμετέχει χωρίς

δικαίωμα ψήφου ο Οικονομικός Διευθυντής.

 

Άρθρο 20 - Γενικός Διευθυντής

1. Ο Γενικός Δευθυντής έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του

Κόμματος και του συντονισμού των διοικητικών υπηρεσιών του.

2. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Πολιτικής

Γραμματείας χωρίς ψήφο.

 

Άρθρο 21 - Οικονομικός Διευθυντής

1. Ο Οικονομικός Διευθυντής έχει την ευθύνη του συντονισμού των

οικονομικών υπηρεσιών του και εκπροσωπεί το Κόμμα στις Φορολογικές

Αρχές και τις Τράπεζες.

2. Ο Οικονομικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της

Πολιτικής Γραμματείας χωρίς ψήφο, εφόσον συζητούνται θέματα της

αρμοδιότητάς του.

 

Άρθρο 22 - Διαφάνεια

Τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος είναι

διαθέσιμα στα μέλη και αναρτώνται μετά το τέλος κάθε χρήσης στην

ιστοσελίδα του Κόμματος.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 23 - Ιδρυτικό Καταστατικό Συνέδριο

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 θα συγκληθεί με ευθύνη του

προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου το Ιδρυτικό Συνέδριο του Κόμματος, το

οποίο θα ψηφίσει το καταστατικό του και θα εκλέξει τα μέλη των Οργάνων.

 

Άρθρο 24 - Αρμοδιότητες Πολιτικού Συμβουλίου

1. Όλες οι αρμοδιότητες του παρόντος καταστατικού, εκτός από τις

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, ανατίθενται στο Πολιτικό

Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, δύο

Αντιπροέδρους και 8 μέλη ως εξής:

 

Πρόεδρος: Βύρων Πολύδωρας

 

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ζώης

Αντιπρόεδρος: Νίκος Νικολόπουλος

 

Μέλη: Μιχάλης Γιαννάκης, Γιάννης Κουράκος, Νίκος

Σταυρογιάννης, Γιάννης Μανώλης, Γιώργος Κανελάκης, Μάνος Παναγιώτου,

Λουκάς Παπαράπτης και Νίκος Μητρόπουλος.

 

2. Το Πολιτικό Συμβούλιο θα ορίσει την Κεντρική Οργανωτική

Επιτροπή του Συνεδρίου και θα καθορίσει τις ειδικότερες λεπτομέρειες της

διεξαγωγής του.

 

3. Τα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις εκλογές αντιπροσώπων στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις εθνικές εκλογές, στην περίπτωση

προκήρυξής τους πριν την διεξαγωγή του Ιδρυτικού Συνεδρίου,

καταρτίζονται από το Πολιτικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία του

αριθμού των μελών του.

 

Άρθρο 25 - Εκτελεστική Επιτροπή

 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους

Αντιπροέδρους.

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή υλοποιεί τις αποφάσεις του Πολιτικού

Συμβουλίου και ασκεί προσωρινά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής

Επιτροπής.

 

Άρθρο 26 - Γενικός Διευθυντής

Γενικός Διευθυντής του Κόμματος ορίζεται ο Νικόλαος Μητρόπουλος.

 

 

Άρθρο 27 - Οικονομικός Διευθυντής

Οικονομικός Διευθυντής του Κόμματος ορίζεται ο Νικόλαος

Χριστοδουλόπουλος.

 

 

Βρείτε μας

facebook twitter