Ένωση για την πατρίδα και τον λαό - Επίσημος Ιστότοπος

Επικοινώνηστε μαζί μας

Ερώτηση για ΜΚΟ

 

 

 

 

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθηνών

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Και αίτηση καταθέσεως εγγράφων

Προς τους

1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4) ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

5) ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ

6) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα : Έλεγχος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Η απαίτηση της κοινωνίας είναι, αντί ατέρμονων τηλεοπτικών και δια του τύπου συζητήσεων (που καλώς γίνονται γιατί πρόκειται περί πελωρίου σκανδάλου), να σχηματισθεί από τα θεσμικά και αρμόδια όργανα της Πολιτείας (φοροελεγκτικά-φοροδιωκτικά και δικαστικά) ένας πλήρης κατάλογος των ΜΚΟ με τα πλήρη στοιχεία μιας εκάστης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Ήτοι:

1.        Όνομα ή τίτλος.

2.        Πρόεδρος και μέλη ΔΣ.

3.  Απόφαση Ιδρυτική και τίνος Οργάνου (Ποίου πρωτοδικείου, τίνος συμβολαιογράφου, ποιάς ιδρυτικής συμβάσεως κ.ο.κ.).

4.        Σε ποιο βιβλίο είναι καταχωρισμένη ή (κάθε) ΜΚΟ;

5.        Από Ποιά υπουργεία, ΝΠΔΔ ή υπηρεσίες του Δημοσίου εν ευρεία εννοία έλαβε επιχορήγηση ή όποια βοήθεια ή οικονομική ενίσχυση;

6.        Ποια ποσά;

7.        Για ποιο σκοπό;

8.        Διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ);

9.        Ποιος νόμος διέπει την ίδρυση και λειτουργία μιας εκάστης;

Οι λαμβάνουσες από τον ιδιωτικό τομέα (απλούς πολίτες ή ΝΠΙΔ - σωματεία ή ερανικές επιτροπές ή απλές ενώσεις πολιτών) χρήματα ή άλλη βοήθεια-συνδρομή-χορηγία, σε ποια όργανα λογοδοτούν; Ελέγχονται από την Εφορία ή από άλλα ελεγκτικά όργανα του κράτους; Ή υπάρχουν, κινούνται και δρουν ελεύθερα, ανεξέλεγκτα και ασύδοτα;

Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Δημοσίας Τάξεως, καθώς και ο Γ.Γ. του Υπουργικού Συμβουλίου (ως έχων την ευθύνη για τον συντονισμό του έργου των Υπουργών) για τους τυχόν απολιπομένους Υπουργούς:

1)    Τι σκέπτεται να πράξει η Κυβέρνηση, όχι μόνον για το μέλλον, αλλά και για των έλεγχο των γενομένων στον σκανδαλογόνο χώρο των ΜΚΟ;

2)   Και ΠΑΡΑΚΑΛΕΊΤΑΙ η Κυβέρνηση (δια των αρμοδίων και εποπτευόντων Υπουργών) να καταθέσει στη Βουλή τον αιτούμενο ως άνω κατάλογο των ΜΚΟ.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ο Ερωτών Βουλευτής

Βύρων Γ. Πολύδωρας

 

Βρείτε μας

facebook twitter